• Lité pěnové podlahy - PORIMENT

  Poriment je lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, dovážený na stavbu v tekutém stavu automíchávačem. Některé typy Porimentu mají přimíchán polystyren a to z důvodu zlepšení tepelněizolačních vlastností materiálu a snížení objemové hmotnosti. Lité pěny Poriment jsou alternativou pro pěnobeton, polystyrenbeton, polystyren apod.

  Obecné vlastnosti cementové lité pěny PORIMENT

  • Objemová hmotnost po dosažení přirozené vlhkosti (suchá OH) 300–1200 kg/m3 dle typu
  • Pevnost v tlaku po 28 dnech / dosažení přirozené vlhkosti 0,3–2,0 MPa
  • Součinitel tepelné vodivosti od 0,067 W/mK v suchém stavu
  • Vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tloušťky

  Použití litých pěn Poriment

  • Výplně hluchých míst v konstrukci
  • Výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů
  • Výplně výkopů okolo bazénů
  • Vyrovnávací vrstvy
  • Tepelně izolační vrstvy
  • Izolační vrstva pro dálková topná vedení

  Kam není Poriment učen?

  Poriment není určen pro roznášecí vrstvy v podlahách nebo jako náhrada potěrů. Při použití v podlahách musí být nad vrstvou z Porimentu vždy vrstva roznášející koncentrované zatížení na zatížení plošné.

 • Výhody lité pěny PORIMENT

  • Vyrovnání nerovností podkladu
  • Velmi rychlá realizace
  • Nízká objemová hmotnost
  • Bez použití ocelové výztuže
  • Minimální riziko akustických mostů
  • Úspora času a pracovníků na stavbě
  • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
  • Bez trvalých a drahých záborů místa
   Bez složitých strojních zařízení na stavbě
  • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory